Sat, 2019 February 23. @ 00:08 (Europe/Berlin) | Change timezone

Třebíč

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2018.09.08 Ústí n. Labem 3 : 4 ot(p) Třebíč 2.13 4.28 2.58
3 2018.09.12 Třebíč 2 : 1 Litoměřice 2.00 4.65 2.65
4 2018.09.15 Fr 8 : 2 Třebíč 2.10 4.10 2.67
5 2018.09.19 Třebíč 2 : 1 ot Poruba 2.40 4.28 2.25
6 2018.09.22 Vsetín 4 : 3 Třebíč 1.64 4.60 3.73
7 2018.09.24 Třebíč 1 : 0 Benátky 1.70 4.83 3.50
8 2018.09.26 Jihlava 6 : 3 Třebíč 1.68 4.51 3.72
9 2018.09.29 Třebíč 2 : 1 ot(p) Slavia Praha 2.10 4.31 2.62
10 2018.10.03 P 3 : 1 Třebíč 1.67 4.60 3.68
11 2018.10.06 Třebíč 4 : 3 ot(p) České Budějovice 2.68 4.36 2.02
12 2018.10.10 Prostějov 6 : 3 Třebíč 1.76 4.65 3.15
13 2018.10.13 Třebíč 4 : 1 Kadaň 1.29 6.42 6.08
14 2018.10.15 Kladno 5 : 0 Třebíč 1.29 6.08 6.17
15 2018.10.17 Třebíč 1 : 2 Havířov 2.07 4.33 2.63
16 2018.10.20 Třebíč 4 : 3 ot Ústí n. Labem 1.40 5.58 5.00
18 2018.10.24 Litoměřice 3 : 2 Třebíč 1.68 4.72 3.43
19 2018.10.27 Třebíč 6 : 0 Fr 1.87 4.50 2.93
20 2018.10.31 Poruba 3 : 5 Třebíč 1.78 4.76 3.10
21 2018.11.03 Třebíč 6 : 2 Vsetín 2.38 4.33 2.27
22 2018.11.12 Benátky 3 : 4 ot(p) Třebíč 2.25 4.58 2.32
23 2018.11.14 Třebíč 0 : 1 Jihlava 2.30 4.33 2.32
24 2018.11.17 Slavia Praha 2 : 5 Třebíč 2.12 4.25 2.58
25 2018.11.19 Třebíč 4 : 1 P 2.15 4.33 2.52
26 2018.11.21 České Budějovice 0 : 4 Třebíč 1.37 5.58 5.33
27 2018.11.24 Třebíč 3 : 4 Prostějov 2.25 4.47 2.35
28 2018.11.26 Kadaň 4 : 3 Třebíč 2.79 4.30 1.98
29 2018.11.28 Třebíč 1 : 2 Kladno 2.39 4.21 2.27
30 2018.12.01 Havířov 4 : 1 Třebíč 1.95 4.38 2.81
31 2018.12.05 Ústí n. Labem 0 : 2 Třebíč 2.43 4.49 2.17
33 2018.12.10 Třebíč 6 : 3 Litoměřice 1.88 4.32 2.99
34 2018.12.13 Fr 3 : 2 ot Třebíč 2.00 4.53 2.66
35 2018.12.15 Třebíč 5 : 4 Poruba 2.05 4.53 2.58
36 2018.12.17 Vsetín 4 : 3 Třebíč 1.50 5.00 4.30
37 2018.12.19 Třebíč 2 : 4 Benátky 1.37 5.56 5.44
38 2018.12.22 Jihlava 3 : 2 ot(p) Třebíč 1.40 5.60 4.85
39 2018.12.27 Třebíč 3 : 2 ot(p) Slavia Praha 2.04 4.38 2.65
40 2018.12.29 P 1 : 2 Třebíč 1.84 4.50 3.05
41 2019.01.03 Třebíč 3 : 4 ot(p) České Budějovice 2.45 4.30 2.19
42 2019.01.05 Prostějov 2 : 1 ot(p) Třebíč 1.75 4.70 3.17
43 2019.01.07 Třebíč 4 : 3 Kadaň 1.16 8.30 9.10
44 2019.01.09 Kladno 4 : 2 Třebíč 1.40 5.25 5.25
45 2019.01.12 Třebíč 5 : 2 Havířov 2.19 4.30 2.46
46 2019.01.14 Třebíč 3 : 2 ot Ústí n. Labem 1.49 5.20 4.35
48 2019.01.19 Litoměřice 4 : 2 Třebíč 1.76 4.66 3.17
49 2019.01.23 Třebíč 3 : 2 ot(p) Fr 2.10 4.53 2.51
50 2019.01.26 Poruba 3 : 4 ot(p) Třebíč 2.15 4.25 2.54
51 2019.01.28 Třebíč 6 : 0 Vsetín 2.46 4.33 2.17
52 2019.01.30 Benátky 3 : 4 ot Třebíč 3.50 4.64 1.69
53 2019.02.02 Třebíč 3 : 6 Jihlava 2.53 4.30 2.15
54 2019.02.11 Slavia Praha 6 : 1 Třebíč 2.14 4.27 2.54
55 2019.02.13 Třebíč 2 : 1 ot P 2.27 4.21 2.40
56 2019.02.16 České Budějovice 3 : 2 Třebíč 1.34 5.75 5.70
57 2019.02.18 Třebíč 1 : 2 Prostějov 3.07 4.53 1.82
58 2019.02.20 Kadaň 3 : 8 Třebíč 5.50 5.63 1.35
59  2019.02.23 Třebíč - : - Kladno 3.88 4.76 1.59
60  2019.02.26 Havířov - : - Třebíč - - -


  Season progress graph Form
Home Home 21
Away Season progress graph 32
Overall Season progress graph 26

P

Show all games | Show last 10 games
Game Date Home Score Away 1 X 2
1 2018.09.08 P 5 : 4 Jihlava 2.62 4.17 2.13
2 2018.09.10 Slavia Praha 2 : 4 P 2.48 4.37 2.17
4 2018.09.15 P 1 : 3 České Budějovice 2.62 4.20 2.12
5 2018.09.19 Prostějov 1 : 4 P 2.05 4.28 2.70
6 2018.09.22 P 5 : 0 Kadaň 1.15 8.92 9.67
7 2018.09.24 Kladno 5 : 3 P 1.51 5.08 4.27
8 2018.09.26 P 6 : 3 Havířov 1.93 4.43 2.87
9 2018.09.29 Ústí n. Labem 2 : 3 P 2.56 4.44 2.10
10 2018.10.03 P 3 : 1 Třebíč 1.67 4.60 3.68
11 2018.10.05 Litoměřice 4 : 1 P 2.45 4.45 2.17
41 2018.10.06 Litoměřice 4 : 3 P 2.40 4.45 2.15
12 2018.10.10 P 5 : 3 Fr 1.59 4.77 3.83
13 2018.10.13 Poruba 1 : 4 P 2.10 4.42 2.53
14 2018.10.15 P 1 : 2 ot Vsetín 2.20 4.47 2.42
15 2018.10.17 Benátky 4 : 0 P 2.83 4.53 1.92
16 2018.10.20 Jihlava 5 : 0 P 1.58 4.70 4.05
17 2018.10.22 P 5 : 0 Slavia Praha 1.72 4.48 3.47
19 2018.10.27 České Budějovice 3 : 1 P 1.46 5.25 4.57
20 2018.10.31 P 4 : 3 ot(p) Prostějov 2.10 4.33 2.57
21 2018.11.03 Kadaň 3 : 4 P 3.02 4.37 1.87
22 2018.11.12 P 3 : 2 Kladno 2.18 4.32 2.47
23 2018.11.14 Havířov 2 : 1 ot P 2.10 4.13 2.63
24 2018.11.17 P 0 : 1 Ústí n. Labem 1.32 6.08 5.83
25 2018.11.19 Třebíč 4 : 1 P 2.15 4.33 2.52
26 2018.11.21 P 4 : 2 Litoměřice 1.84 4.50 3.02
27 2018.11.24 Fr 3 : 1 P 2.30 4.43 2.30
28 2018.11.26 P 3 : 5 Poruba 1.98 4.35 2.75
29 2018.11.28 Vsetín 3 : 1 P 1.55 4.81 4.06
30 2018.12.01 P 4 : 0 Benátky 1.53 4.77 4.28
31 2018.12.05 P 2 : 4 Jihlava 2.56 4.22 2.12
32 2018.12.08 Slavia Praha 2 : 3 P 2.19 4.21 2.49
34 2018.12.12 P 2 : 1 České Budějovice 2.38 4.28 2.27
35 2018.12.15 Prostějov 3 : 2 ot(p) P 1.95 4.45 2.80
36 2018.12.17 P 8 : 2 Kadaň 1.25 6.60 7.05
37 2018.12.19 Kladno 5 : 2 P 1.60 4.68 3.93
38 2018.12.22 P 4 : 2 Havířov 1.78 4.46 3.24
40 2018.12.29 P 1 : 2 Třebíč 1.84 4.50 3.05
42 2019.01.05 P 3 : 4 ot Fr 1.71 4.59 3.34
43 2019.01.07 Poruba 2 : 1 ot(p) P 2.20 4.21 2.48
44 2019.01.09 P 2 : 4 Vsetín 2.18 4.28 2.47
45 2019.01.12 Benátky 0 : 1 P 2.35 4.30 2.27
46 2019.01.14 Jihlava 1 : 0 P 1.44 5.15 4.78
47 2019.01.16 P 3 : 2 ot Slavia Praha 1.74 4.43 3.37
54 2019.01.20 P 4 : 1 Ústí n. Labem 1.40 5.42 5.23
49 2019.01.23 České Budějovice 2 : 1 ot P 1.40 5.19 5.30
50 2019.01.26 P 4 : 2 Prostějov 2.20 4.18 2.50
51 2019.01.28 Kadaň 1 : 6 P 6.31 6.75 1.27
52 2019.01.30 P 6 : 2 Kladno 2.38 4.26 2.26
53 2019.02.02 Havířov 1 : 2 P 2.05 4.30 2.66
39 2019.02.04 Ústí n. Labem 3 : 5 P 3.46 4.64 1.69
55 2019.02.13 Třebíč 2 : 1 ot P 2.27 4.21 2.40
56 2019.02.16 P 3 : 1 Litoměřice 1.79 4.40 3.21
57 2019.02.18 Fr 2 : 4 P 1.97 4.45 2.75
58 2019.02.20 P 3 : 4 ot(p) Poruba 1.39 5.50 5.15
59  2019.02.23 Vsetín - : - P 1.49 5.09 4.45
60  2019.02.26 P - : - Benátky - - -


  Season progress graph Form
Home Home 30
Away Season progress graph 44
Overall Season progress graph 29

Mutual matches

Date Home Score Away 1 X 2
2019.02.13 Třebíč 2 : 1 ot P 2.27 4.21 2.40
2018.12.29 P 1 : 2 Třebíč 1.84 4.50 3.05
2018.11.19 Třebíč 4 : 1 P 2.15 4.33 2.52
2018.10.03 P 3 : 1 Třebíč 1.67 4.60 3.68
2018.01.29 Třebíč 3 : 2 P 1.98 4.17 2.75
2017.12.18 P 4 : 0 Třebíč 1.83 4.12 3.10
2017.10.28 Třebíč 3 : 1 P 2.23 4.03 2.42
2017.09.23 P 2 : 4 Třebíč 1.75 4.32 3.23
2017.01.11 Třebíč 4 : 2 P 1.96 4.21 2.79
2016.11.23 P 2 : 3 Třebíč 1.78 4.32 3.20
2016.10.12 P 1 : 5 Třebíč 1.94 4.35 2.78
2016.09.07 Třebíč 5 : 3 P 2.02 4.21 2.68
2016.01.16 P 4 : 2 Třebíč 1.76 4.27 3.22
2015.11.30 Třebíč 5 : 4 ot P 1.79 4.10 3.24
2015.10.17 P 2 : 5 Třebíč 2.18 4.03 2.45
2015.09.12 Třebíč 3 : 1 P 1.62 4.40 3.70

Form difference

  Form difference
Home-Away -23
Overall -3
Prediction Draw/no bet

Třebíč

  Under 5.5 percentage Over 5.5 percentage Nr of goals even Nr of goals odd
Home 51.85% (14/27) 48.15% (13/27) 14.81% (4/27) 85.19% (23/27)
Away 40.74% (11/27) 59.26% (16/27) 25.93% (7/27) 74.07% (20/27)
Overall 46.3% (25/54) 53.7% (29/54) 20.37% (11/54) 79.63% (43/54)
To nil
Win to nil 9.26% (5/54)
Lose to nil 3.7% (2/54)

Winning margin
By 1 goal 31.48% (17/54)
By 2 goals 3.7% (2/54)
By 3 goals 9.26% (5/54)
By 4+ goals 9.26% (5/54)

Goals scored/game 2.98
Goals received/game 2.78
Goals/game 5.76
Clean sheet 9.26% (5/54)

Nr of goals in one match
0 1 2 3 4 5 6+
0 2 1 9 2 11 29

  Scored percent Scored against percent
Home 96.3% (26/27) 88.89% (24/27)
Away 96.3% (26/27) 92.59% (25/27)

  1st period 2nd period Final
Won 35.19% (19/54) 33.33% (18/54) 31.48% (17/54)
Ties 38.89% (21/54) 24.07% (13/54) 0% (0/54)
Lost 25.93% (14/54) 42.59% (23/54) 38.89% (21/54)

Number of goals in periods
First 29.58% (92/311)
Second 29.26% (91/311)
Third 36.01% (112/311)

P

  Under 5.5 percentage Over 5.5 percentage Nr of goals even Nr of goals odd
Home 48.15% (13/27) 51.85% (14/27) 48.15% (13/27) 51.85% (14/27)
Away 70.37% (19/27) 29.63% (8/27) 29.63% (8/27) 70.37% (19/27)
Overall 59.26% (32/54) 40.74% (22/54) 38.89% (21/54) 61.11% (33/54)
To nil
Win to nil 7.41% (4/54)
Lose to nil 7.41% (4/54)

Winning margin
By 1 goal 18.52% (10/54)
By 2 goals 16.67% (9/54)
By 3 goals 7.41% (4/54)
By 4+ goals 11.11% (6/54)

Goals scored/game 2.83
Goals received/game 2.41
Goals/game 5.24
Clean sheet 7.41% (4/54)

Nr of goals in one match
0 1 2 3 4 5 6+
0 3 0 8 8 13 22

  Scored percent Scored against percent
Home 96.3% (26/27) 88.89% (24/27)
Away 88.89% (24/27) 96.3% (26/27)

  1st period 2nd period Final
Won 38.89% (21/54) 51.85% (28/54) 50% (27/54)
Ties 22.22% (12/54) 24.07% (13/54) 0% (0/54)
Lost 38.89% (21/54) 24.07% (13/54) 31.48% (17/54)

Number of goals in periods
First 33.57% (95/283)
Second 35.34% (100/283)
Third 27.56% (78/283)

League tables

Pos Name Pld W WO D LO L GF:GA GD Pts U 5.5 O 5.5 Streak
1 Jihlava 55 33 7 0 3 12 206:116 +90 116 29 26 +1
2 Vsetín 54 30 7 0 2 15 199:145 +54 106 23 31 +2
3 České Budějovice 54 29 7 0 2 16 177:127 +50 103 31 23 +1
4 Kladno 54 30 4 0 5 15 187:142 +45 103 26 28 +5
5 P 54 27 2 0 8 17 153:130 +23 93 32 22 =1
6 Prostějov 54 26 5 0 3 20 195:164 +31 91 20 34 +3
7 Havířov 54 27 3 0 1 23 165:140 +25 88 29 25 -1
8 Litoměřice 54 25 4 0 3 22 170:160 +10 86 17 37 -1
9 Fr 54 24 3 0 6 21 181:170 +11 84 20 34 -2
10 Třebíč 54 17 12 0 4 21 161:150 +11 79 25 29 +1
11 Slavia Praha 54 20 1 0 11 22 159:179 -20 73 24 30 -4
12 Poruba 54 17 7 0 2 28 162:177 -15 67 23 31 =1
13 Benátky 54 14 3 0 8 29 133:187 -54 56 24 30 -1
14 Ústí n. Labem 55 12 1 0 7 35 134:216 -82 45 21 34 -1
15 Kadaň 54 8 1 0 2 43 103:282 -179 28 18 36 -23
Pos Name Pld W WO D LO L GF:GA GD Pts U 5.5 O 5.5 Streak
1 Vsetín 27 20 3 0 1 3 117:51 +66 67 14 13 +2
2 Kladno 27 20 2 0 2 3 109:58 +51 66 12 15 +3
3 České Budějovice 27 20 2 0 1 4 114:53 +61 65 13 14 +4
4 Jihlava 28 19 3 0 1 5 112:45 +67 64 17 11 +5
5 Litoměřice 27 17 2 0 2 6 100:69 +31 57 9 18 =1
6 P 27 16 2 0 3 6 94:60 +34 55 13 14 =1
7 Prostějov 27 14 5 0 2 6 108:60 +48 54 13 14 +2
8 Třebíč 27 11 8 0 1 7 86:57 +29 50 14 13 -1
9 Havířov 27 15 1 0 0 11 91:58 +33 47 14 13 -1
10 Fr 27 14 1 0 2 10 105:86 +19 46 7 20 -1
11 Slavia Praha 27 13 0 0 5 9 92:80 +12 44 10 17 -2
12 Poruba 27 9 4 0 1 13 89:81 +8 36 11 16 +1
13 Benátky 27 9 1 0 5 12 69:79 -10 34 14 13 =1
14 Ústí n. Labem 27 8 1 0 4 14 83:91 -8 30 10 17 +1
15 Kadaň 27 5 0 0 2 20 59:129 -70 17 10 17 -11
Pos Name Pld W WO D LO L GF:GA GD Pts U 5.5 O 5.5 Streak
1 Jihlava 27 14 4 0 2 7 94:71 +23 52 12 15 -1
2 Havířov 27 12 2 0 1 12 74:82 -8 41 15 12 -1
3 Vsetín 27 10 4 0 1 12 82:94 -12 39 9 18 +1
4 P 27 11 0 0 5 11 59:70 -11 38 19 8 +1
5 České Budějovice 27 9 5 0 1 12 63:74 -11 38 18 9 =1
6 Fr 27 10 2 0 4 11 76:84 -8 38 13 14 -1
7 Prostějov 27 12 0 0 1 14 87:104 -17 37 7 20 +1
8 Kladno 27 10 2 0 3 12 78:84 -6 37 14 13 +2
9 Poruba 27 8 3 0 1 15 73:96 -23 31 12 15 =1
10 Litoměřice 27 8 2 0 1 16 70:91 -21 29 8 19 -4
11 Třebíč 27 6 4 0 3 14 75:93 -18 29 11 16 +1
12 Slavia Praha 27 7 1 0 6 13 67:99 -32 29 14 13 -3
13 Benátky 27 5 2 0 3 17 64:108 -44 22 10 17 -4
14 Ústí n. Labem 28 4 0 0 3 21 51:125 -74 15 11 17 -6
15 Kadaň 27 3 1 0 0 23 44:153 -109 11 8 19 -15

Here you can check how Třebíč compares to P by stats. The data is calculated based on matches from 1st League. This can be very useful in predicting the outcome of the next match.